De club van 100

De club van 100

De club van 100 is in het leven geroepen!
Iedereen die onze potentiële olympische toppers wil ondersteunen, kan lid worden van de club van 100, door minimaal € 100,- over te maken naar de stichting onder vermelding van 'de club van 100' en je naam. 

Onderstaande supporters zijn al lid geworden! Wil je ook meedoen?
Mail info@karatekenamju.nl of maak je bijdrage over naar IBAN: NL93 SNSB 0962 3675 91.